Verandermanagement

Stilstand = achteruitgang!

Om een organisatie op niveau te houden is 'verandering' aan de orde van de dag; veranderingen in producten of processen, organisatorische veranderingen, een veranderende koers en cultuurveranderingen, 

In een tijd van recessie worden organisaties veelal gedwongen om nog eens goed naar hun organisatie te kijken. Dit kan betekenen dat de organisatie anders moet worden ingericht en dat dit ook personele consequenties heeft (reorganisatie).

Echter ook als het goed gaat met een organisatie, blijft het van belang om regelmatig de organisatie-inrichting eens goed onder de loep te nemen; is deze nog optimaal? Ligt de focus bij iedereen goed? Staan alle neuzen dezelfde en de goede kant op?

Iedere organisatie beweegt een bepaalde kant op en dat maakt dat iedere medewerker steeds geconfronteerd wordt met veranderingen / veranderende omstandigheden. 

En niets is lastiger dan het goed managen van deze processen en stromingen, want; 

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Kortom, een lastige spagaat waarbij ondersteuning wenselijk zou kunnen zijn.