Coaching

Het kan gebeuren dat jijzelf, of een van je medewerkers 'er zelf even niet meer helemaal uit komt'.
Dat is niet raar, dat maakt iemand geen minder goede medewerker, maar het kan het nodig (en wellicht ook wel makkelijker) maken om een 'externe' in te schakelen om dit proces te begeleiden.

Want jezelf een spiegel voorhouden of klankborden met jezelf is dan toch lastig. En het coachen van een medewerker door bijvoorbeeld een leidinggevende (of de eigen hr-medewerker) werkt soms averechts (afhankelijk van de aard van de problematiek). 

Als HRQ Personeelsadvies die spiegel voorhoudt of als klankbord fungeert, is dit nooit om te vertellen wat er zou moeten gebeuren, maar om al pratend / al doende te komen tot de kern en te begeleiden in het zelf vinden van oplossingen en het komen tot een aantal vervolgstappen die leiden tot het gewenste resultaat. 

Coaching kan ook onderdeel zijn van een outplacement-traject van een medewerker. Naast coaching wordt in dat geval ook een aantal praktische andere tools ingezet. 

Voor coaching geldt als uitgangspunt; een gepaste en praktische begeleiding, afgestemd op dat wat er speelt.
Kortom: bekijken wat er nodig is en daar naar handelen.